95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 148

Imię:

Twój-email:

Treść:

Instalacje odgromowe w Łodzi, Pabianicach…


Czy potrzebujemy piorunochron na budynku?


Według przepisów, obowiązek wykonania instalacji odgromowej dotyczy budynków mieszkalnych o wysokości powyżej 15 m i powierzchni powyżej 500 m2. Obowiązek ten spoczywa również na budynkach, które nie spełniają tych warunków, lecz są wykonane z materiałów łatwopalnych.


W dzisiejszych czasach, gdy budynki wyposażone są w stale rosnącą liczbę urządzeń elektronicznych, instalacji piorunochronnej nie rozpatrujemy tylko pod kątem zagrożenia pożarowego. Biorąc pod uwagę wysokość strat, na które możemy być narażeni podczas uderzenia pioruna, warto jest się zastanowić nad wykonaniem takiej instalacji nawet wtedy, gdy nie wymagają tego przepisy.

Elementy instalacji odgromowej:

1. Zwody:

Dobrym i powszechnie stosowanym zwodem jest metalowe pokrycie dachu (np. blachodachówka). Warunkiem jest, by blacha zastosowana jako zwód miała odpowiednią grubość.

 

Zwodami mogą być też specjalnie w tym celu ułożone na dachu przewody metalowe (zwody sztuczne). Mogą to być tzw. druty odgromowe, a także druty i linki…


2. Przewody odprowadzające:

Łączą zwody z uziemieniem (do uziomów są przyłączone za pomocą zacisków). Jako przewody odprowadzające można wykorzystać metalowe elementy konstrukcji budynku.

3. Uziom gruntowy:

Jest to część instalacji, która znajduje się pod poziomem gruntu, a jej sposób wykonania uzależniony jest od rodzaju terenu, w którym wykonujemy uziom.

Najprostszym rozwiązaniem jest wykonanie otoku z ocynkowanego płaskownika wokół budynku i połączenie go z innymi elementami metalowymi znajdującymi się w gruncie, takimi jak: zbrojenie fundamentowe, rury stalowe itp.

Potwierdzeniem poprawnie wykonanej instalacji jest pomiar rezystancji uziemienia.
Gdy pomiar jest niewystarczający, należy wykonać dodatkowe uziomy w postaci miedzianych prętów wbijanych w głąb gruntu i spięcie ich z wykonanym otokiem.